FUTU

FUTU je komunikační platforma pro naši budoucnost. Hlavní obsahovou linkou tohoto výjimečného
magazínu je udržitelný rozvoj v rámci podnikání doplněný o moderní technologie a aktuální enviromentální trendy, protože naši budoucnost tvoříme nyní.

Součástí obsahu jsou rozhovory s odborníky, případové studie, analýzy, infografiky myšlenkové mapy a časové osy, reportáže, ale také prezentace produktů a služeb, které komunikujeme formou lifestylových témat, u nichž není patrný primární obchodní cíl.
Myšlence budoucnosti odpovídá i moderní, atraktivní a zároveň elegantní layout magazínu.
Vychází v tištěné a elektronické podobě.

Archiv

2022