Event production

Klienti dlouhodobě oceňují i námi originálně pojaté společenské akce –  o tom obvykle nejlépe svědčí jejich hojná účast a spokojenost. Po celé republice organizujeme předávání cen v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, křty časopisů, setkání profesionálů za účelem networkingu, vzdělávací konference, nebo třeba firemní snídaně či golfové turnaje.

Řád vavřínu Hospodářské komory ČR

Diamanty českého byznysu

Setkání majitelů českých rodinných firem

Odborné snídaně

Slavnostní křty časopisů