Zlatý středník 2019

10. 9. 2020

Na slavnostním vyhlášení ocenění Zlatý středník 2019 jsme získali cenu TOP RATED v kategorii neziskový sektor s naším projektem Nadační fond STOP šikaně??
Tato cena patří také dalším zakládajícím členům fondu – Univerzitě Karlově a Hudebnímu divadlu Karlín.
Ocenění si moc vážíme.