Oznámení o změně názvu obchodní firmy z C.O.T. media s.r.o. na COT group s.r.o.

9. 12. 2020

Oznámení o změně názvu obchodní firmy z C.O.T. media s.r.o. na COT group s.r.o.
Vážení obchodní partneři, rádi bychom vás informovali, že u naší společnosti C.O.T. media s.r.o., se sídlem Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3, IČ: 250 98 853, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 49535 („Společnost“), došlo s účinností od 4.12.2020 ke změně názvu Společnosti. Společnost bude nově vystupovat pod novým názvem: COT group s.r.o.
V tomto ohledu si Vás dovolujeme požádat o používání následujících fakturačních údajů ve vztahu ke Společnosti:
Obchodní firma: COT group s.r.o.
Sídlo: Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3
Sp. zn.: C 49535 vedená Městským soudem v Praze
IČ: 25098853
DIČ: CZ 25098853
Provedená změna názvu obchodní firmy Společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky mezi Vámi a
Společností. Veškeré smluvní dokumenty a ujednání zůstávají bez jakýchkoliv změn či omezení, nadále platné a účinné, aniž by bylo nutné uzavírat smlouvy nové či činit jakékoliv jiné právní úkony.
S ohledem na výše uvedené si Vás tímto dovolujeme zdvořile požádat o to, abyste zajistili provedení
příslušných změn ohledně názvu Společnosti ve své interní evidenci a při komunikaci se Společností
používali od 4.12.2020 výhradně nový název Společnosti.