ON-LINE COTakhle snídaně

16. 10. 2020

Problematika řízení cestovního ruchu v České republice byla hlavním tématem historicky druhé čistě ON-LINE COTakhle snídaně pořádané komunikační agenturou COT Group. Za enormního zájmu odborné veřejnosti debatovali zástupci DMO a jejich sdružení spolu se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a agentury CzechTourism o kategorizaci a certifikaci organizací destinačního managementu (DMO), resp. o otázkách spojených s řízením a financováním destinačního managementu. Právě financování se podle účastníků ukazuje jako zásadní problém – např. oblastní DMO by měla ročně hospodařit s rozpočtem min. 4️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣Kč, většina z nich má ale na svůj provoz k dispozici ani ne třetinovou částku. DMO volají po finanční podpoře od státu??. Dočkají se jí? Je pro to vhodným nástrojem Národní program podpory cestovního ruchu v regionech? Odpověď na tyto a další otázky najdete lednovém vydání COT – Celý o turismu, které bude problematice destinačního managementu z větší části věnováno.
Záznam ze snídaně naleznete zde: https://lnkd.in/dSfnfFT