Korporátní identita společnosti – Jak vypadá grafický manuál společnosti

12. 7. 2021

Co je grafický manuál a k čemu slouží?

Manuál stanovuje a popisuje základních stavební prvky vizuálního stylu společnosti, formulace zásad práce s těmito prvky a ukázky jejich nejběžnějších aplikací.“

Kromě pravidel pro výběr podoby loga, korporátních barev, písma a ostatních grafických prvků firemního designu obsahuje také doporučení a příklady jejich správného i špatného užití.

Dodržování předpisů v grafickém manuálu vede ke sjednocení vizuální podoby firemní komunikace a podporuje rozpoznatelnost/identifikace firmy nebo značky.

Co vše by měl grafický manuál obsahovat?

  • Základní logotyp (logo společnosti, ochranná zóna a minimální velikost, logo na podkladové ploše, příklady zakázaných použití, barvy loga, barvy společnosti, jednobarevné logo).
  • Korporátní typografie (základní a náhradní písmo, typografické prvky a příklady použití).
  • Merkantilie (hlavičkový papír, vizitka, komplimentka, atd…).
  • Aplikace v prostoru (označení budov, firemní auta, merchandising, oděvy, atd…).

Jak používat manuál?

  • Grafický manuál je koncipován jako základní příručka pro každodenní použití, jež nemůže předvídat veškeré možné situace, které při aplikaci jednotlivých prvků firemní identity mohou nastat.
  • Grafický manuál je základním nástrojem kodifikace jednotného firemního stylu, obsahuje souhrn informací, které umožňují pochopit a aplikovat vizuální styl společnosti.
  • Grafický manuál je závaznou normou, kterou musí každý pracovník podílející se na aplikaci prvků jednotného firemního stylu dodržovat
  • Jakékoli tištěné či jinak graficky upravované materiály, jež nejsou v manuálu explicitně popsány, musí být připraveny způsobem nevybočujícím z koncepce, kterou manuál stanovil.
  • V případě pochybností o konkrétní aplikaci je vhodné konzultovat konkrétní situaci s autory jednotného vizuálního stylu.

Přikládáme vám příklad z naší dílny. Pro klienta Coglax, jsme vytvořili grafický manuál pokrývající základní logotyp (claim, podklady pro provedení, definice barev, ochranných zón atd.), korporátní typografii, merkantilii a aplikaci loga v prostoru. Příklad najdete k nahlédnutí zde.

Chtěli byste vytvořit grafický manuál pro vaši značku? Neváhejte nás kontaktovat.