COT media připravuje magazín pro zaměstnance společnosti Foxconn

11. 9. 2019

Firma zodpovídá za obsahovou a vizuální podobu časopisu Živý Foxconn. Zajišťuje editorské a redakční práce, jazykové korektury, grafické zpracování, sazbu i předtiskovou přípravu. „Velmi nás těší, že portfolio našich významných klientů, mezi kterými jsou např. společnosti Smartwings Group, Hypermarkety Globus, Sanofi či Hospodářská Komora ČR, rozšiřuje právě Foxconn. Práce pro nového klienta pro nás znamená nejen příležitost využít naše dosavadní zkušenosti, ale současně pro nás bude přínosem nových zkušeností. Na novou spolupráci se těšíme a věříme, že bude dlouhodobá,“ říká vydavatelka COT media Eva Frindtová.

Nový Živý Foxconn se zaměstnancům představil na začátku prázdnin v novém formátu (200 x 270 mm) i layoutu. Grafický návrh zpracoval na základě nové korporátní identity, kterou vytvořila společnost Kreatorium, grafik COT media Bogdan Tkaczyk. Pro layout časopisu je charakteristická kombinace tří složek – tvarů vycházejících z loga Foxconnu, barevnost a fotografie kombinované s piktogramy. Výsledkem je přehledný, vzdušný, barevně pozitivní design. Originální je také bezpatkový font, který je čtenářsky vděčný a zároveň se hodí k technickému oboru. Příjemným bonusem nově zvolené firemní typografie je, vzhledem k mezinárodnímu přesahu Foxconnu, fakt, že podporuje široké spektrum jazyků, včetně mongolštiny.

Časopis Živý Foxconn vychází s čtvrtletní periodicitou a má rozsah 32 stran. Přináší řadu informací ze života firmy. Témata mnohdy překračují rámec profesního života a dovolují nahlížet na zaměstnance jako na zajímavé osobnosti, které mají své zájmy a slabosti, třeba pro cestování. Titul informuje také o užitečných CSR projektech. Vedle nového designu se v magazínu v dalších vydáních objeví také nové rubriky.

„Od spolupráce s vydavatelstvím COT media jsme si slibovali nejen výrazný posun v designu časopisu, ale i v jeho obsahové náplni. Už první společně připravené vydání naplnilo naše očekávání a setkalo se s dobrým ohlasem i mezi zaměstnanci,“ prozradila za společnost Foxconn Lenka Brychtová, šéfredaktorka časopisu.

Galerie