COT media podpoří průmysl cestovního ruchu částkou 750 tisíc Kč

1. 4. 2020

Věříme v restart cestovního ruchu, říká Eva Frindtová

Cestovní ruch patří mezi obory nejpostiženější pandemií koronaviru. Hotely, restaurace, cestovní kanceláře, turistické cíle, dopravci či regiony, kteří společně vytvářejí podstatu průmyslu cestovního ruchu, mnohdy řeší existenční problémy. Vydavatelství COT media se rozhodlo do podpory zasaženého odvětví investovat 750 000 Kč.

„Žijeme cestovním ruchem, a tak nedopustíme, aby padnul. Do podpory cestovního ruchu zapojujeme všechny naše komunikační kanály: tištěný měsíčník COT, elektronický newsletter, zpravodajský portál iCOT.cz i facebookový profil,“ uvádí jednatelka COT media Eva Frindtová.

Vydavatelství se tematice a problematice věnuje od počátku vypuknutí krize spojené s šířením pandemie koronaviru. „Za březen jsme publikovali na 70 on-line článků a dva monotematické newslettery. Dubnové vydání COT má speciální ‚koronavirovou‘ rubriku a další související články v pravidelných rubrikách. Většina z nich je o tom, jak se snaží asociace, profesní svazy a subjekty pomáhat podnikům v oboru. Věříme, že přijde období, kdy budeme přinášet zprávy o tom, kdy, kde a co se otvírá, o nových termínech akcí, o nových turistech a zvyšující se turistické návštěvnosti…,“ říká šéfredaktor COT – Celý o turismu Petr Manuel Ulrych„Zkrátka věříme v restart cestovního ruchu,“ dodává Eva Frindtová.

„I my jsme se museli hodně uskromnit a nastavit krizový plán, přesto píšeme, editujeme, publikujeme, mnohdy zdarma. Proč? Protože je to potřeba! Udržet informovanost v cestovním ruchu je potřeba víc, než kdykoliv jindy,“ vysvětluje jednatelka COT media.

Vydavatelství se přitom nechce věnovat jen tématice úzce spojené s koronavirem a krizí. Chce i nadále přinášet odborné informace o dlouhodobějších vizích a trendech. „A aby nezůstalo pouze u slov, rozhodli jsme se do podpory investovat. V našich mediálních nosičích jsme prozatím alokovali inzertní plochy v hodnotě 750 000 Kč, které bezplatně či za velmi zvýhodněných podmínek věnujeme subjektům cestovního ruchu,“ doplňuje Eva Frindtová.

Nabídka platí prozatím do července 2020. S tím, že objednané inzertní plochy je možné využít do konce roku 2020. Podle vývoje v cestovním ruchu bude částka případně navýšena a akce prodloužena

Kontakt:
Eva Frindtová
jednatelka COT media