Vzdělávání zaměstnanců

Komunikační agentura COT group s.r.o. vznikla v lednu 1997 a zpočátku se specializovala na odborné tištěné tituly z oblasti cestovního ruchu. V reakci na potřeby trhu se portfolio služeb dále rozrůstalo a dnes činnost firmy představují 4 divize: marketing, media, digital, events. Stále vydává mnoho zajímavých tištěných titulů. Kromě toho dokáže zorganizovat B2B eventy, konference, diskusní snídaně, společenské akce, které přispívají k vytváření osobních vztahů, sdílení zkušeností i k rozvoji českého podnikání. Vytváří pro své klienty komplexní marketingová řešení a nabízí služby s využitím moderních multimediálních technologií.

Stále rosteme, učíme se a chceme se dál rozvíjet. S ohledem na stav pracovního trhu a nedostatek kvalitních pracovních sil jsme se rozhodli jít cestou zvyšování odbornosti a kvalifikace našich zaměstnanců a realizovat projekt vzdělávání za podpory Evropských sociálních fondů a programu Zaměstnanost, a tím získat a udržet na trhu konkurenční výhodu.

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti COT group s.r.o. Předpoklad k naplnění hlavního cíle je realizace vzdělávacích aktivit dle komplexního vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení odbornosti a kvalifikace zaměstnanců. Prostřednictvím zvýšení kvalifikace zaměstnanců dojde k zefektivnění interních procesů a efektivity práce v celé společnosti a všech odděleních, které následně povedou k získání a udržení konkurenční výhody na trhu.

Více o projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti COT group s. r. o.