Vybrané prostředky

Aktuální hodnota všech finančních a hmotných darů: 4 887 885,00 Kč

Děkujeme všem za podporu!