Velká cena cestovního ruchu

Prestižní ocenění turistických produktů a služeb

Soutěž Velká cena cestovního ruchu zviditelňuje výjimečné počiny v oblasti cestovního ruchu, upozorňuje na atraktivní novinky a má napomoci pracovníkům státní správy i soukromým subjektům působícím v této oblasti při vytváření propagačních materiálů a nových produktů. Informačním centrům napomáhá zlepšovat jejich služby. Tuto soutěž organizuje společnost COT media ve spolupráci s Veletrhy Brno, od roku 2009 je vyhlášení výsledků této soutěže součástí doprovodného programu veletrhů GO a REGIONTOUR v Brně. Soutěž Velká cena cestovního ruchu navazuje na tradiční soutěž Náš kraj, která byla od roku 2002 pevnou součástí výročních setkání cestovního ruchu ve Veletržním paláci a Žofíně, o nichž více informací naleznete zde. Kategorie soutěže Velká cena cestovního ruchu se v průběhu posledních let ustálily v této podobě Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší turistický produkt, Nejlepší cestovní kancelář, Nejlepší lázeňský a wellness balíček, Nejlepší elektronický projekt a start up roku.

Průběžné informace týkající se aktuálního ročníku soutěže naleznete na portálu icot.cz.