Osobnost cestovního ruchu

Prestižní ocenění za přínos k rozvoji cestovního ruchu

Každoročně u příležitosti ukončení turistické sezony a zahájení sezony nové je udíleno prestižní ocenění Osobnost cestovního ruchu za významný přínos k rozvoji cestovního ruchu České republiky. Osobnost je vybírána z celého spektra cestovního ruchu, které zahrnuje jak oblasti příjezdového a výjezdového cestovního ruchu, tak činnost regionů, státní správy nebo subjektů v komerční sféře, dále pak mohou být nominováni také zástupci souvisejících oblastí, jako jsou hotely, cestovní kanceláře, odborné školy či profesní svazy.

Výběr provádí odborná porota složená ze zástupců oborových profesních sdružení a organizací, akademické obce a médií. Nominovaní lidé podle názoru odborníků svojí prací, přístupem, nápady a nevšedním úsilím napomáhají oboru cestovního ruchu nad běžný rámec svých pracovních povinností. Toto ocenění je udíleno jako Holiday World Award v rámci spolupráce organizátora COT media se společností Incheba Praha, slavnostní vyhlášení výsledků je jedním z bodů oficiálního doprovodného programu veletrhu Holiday World.