KomoraPlus

KomoraPlus je zpravodajský portál Hospodářské komory České republiky, který od června 2020 přináší aktuální zpravodajství a informace pro podnikatele. KomoraPlus jsou také novinky, trendy, názory a statistiky ze všech oblastí ekonomiky. Portál sleduje základní směry hospodářské politiky, informace o činnosti ministerstev a úřadů státní správy a samosprávy. Přináší expertní materiály z legislativy, marketingu, personalistiky, finančnictví a dalších oborů firemního života. Zprostředkovává i odborné sondy do jednotlivých segmentů hospodářství a pohledy majitelů firem či manažerů na aktuální problémy, které tuzemské podniky řeší.